w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Informacja dotycząca ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
ul. Komunardów 10

 

Informacja dotycząca ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy iż Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

1) upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W razie pytań prosimy kontaktować się tutejszym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Małgorzata Woźnicka

 

baner unia