w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 26 października 2021 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

 Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

§ 2

 Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników     i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ogłasza nabór dla mieszkańców Powiatu Otwockiego do udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• 5 dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• 20 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum: Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
Nabór trwa od 17.05.2021r do 31.05.2021r. bądź do wyczerpania miejsc.

pdfRegulamin naboru i uczestnictwa156.75 KB

pdfKarta zgłoszenia105.23 KB

 

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zarządzenie 5 2021

 

baner unia