w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zarządzenie7 2020

Oda do starości

Autor – Hanna Chmielewska
Otwock 28.01.2020

Oda do starości

Pani Szymborska Wisława,
Noblistka – światowa sława,
Wzbudziła we mnie wenę twórczości
I też napisałam „Odę do starości”.

 Moja starość jest zreformowana,
W odpowiedni sposób zaprojektowana.
Przebywam w „Dziennym Domu” z seniorami
I ze wspaniałymi opiekunami.

 Części zamienne ukrywamy,
Bo wtedy lepiej się miewamy.
Wigoru dodają nam laseczki które mamy
I dziarsko, energicznie się podpieramy.

 Zawsze do tańca jesteśmy gotowi,
Wciąż udajemy, że jesteśmy zdrowi.
Noga w lewo, noga w prawo,
Wszyscy tańczą – wielkie brawo.

 Ale kiedy przygrywać przestają,
Wszyscy zmęczeni, ledwie dychają.
Myśleli, że są zawsze młodzi.
Niestety - starość nadchodzi.

Międzynarodowy Dzień Praw Osób Starszych.

Zaniedbanie, wykorzystywanie oraz przemoc wobec osób starszych to niestety zjawisko wciąż obecne, któremu musimy aktywnie przeciwdziałać. Od 2006 roku, z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych, 15 czerwca obchodzimy Dzień Praw Osób Starszych. To szczególna okazja, by zwrócić uwagę na sytuację seniorów i wyjść naprzeciw ich potrzebom.

Według danych ONZ około 4-6% osób starszych doświadczyło maltretowania w swoim domu. Znęcanie się nad osobami starszymi może prowadzić do poważnych fizycznych i psychicznych konsekwencji o charakterze długoterminowym. Przewiduje się, że liczba osób starszych doświadczających przemocy i nadużyć będzie wzrastać, wraz z procesem starzenia się społeczeństw –liczba osób 60+ na świecie zwiększy się ponad dwukrotnie z 542 mln w 1995 r. do 1,2 miliarda w 2025 r. ( cyt.: rpo.gov.pl )
Przemoc wobec osób starszych przyjmuje rozmaite formy – przemocy fizycznej, psychicznej, finansowej, seksualnej, jak również zaniedbania, którego skutkiem mogą być niedożywienie, nieleczone problemy medyczne czy depresja. Opuszczenie to najcięższa choroba osoby starszej, a również największa niesprawiedliwość, jakiej może ona doznać. Osoby, które nam pomagały rosnąć i rozwijać się, nie mogą zostać opuszczeni, kiedy potrzebują naszej pomocy. Wzrost średniej długości życia, w połączeniu ze spadkiem narodzin pociąga za sobą zmiany, które stanowią ogromne wyzwanie dla większości krajów Europy Zachodniej, w tym także Polski. Obecnie w Polsce osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią ok. 14% polskiego społeczeństwa, a według prognoz GUS do 2030 roku liczba ta ulegnie podwojeniu. Rosnąca liczba osób starszych to wyzwanie nie tylko w indywidualnym wymiarze każdego z nas, ale też dotyczy całości procesów zachodzących w społeczeństwie.
Światowy Dzień Praw Osób Starszych, to doskonała okazja do propagowania wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Seniorów prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz wparcie w sytuacjach kryzysowych. Wdrażając programy współfinansowane z Unii Europejskiej tworzymy miejsca przyjazne Seniorom np. Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych, Klub Seniora czy Teleopieka. Widzimy jak ważny jest sam kontakt z osobą starszą. Wspieranie w czynnościach codziennych czy pomoc w drobnych sprawach często jest nieoceniona i korzystnie wpływa na funkcjonowanie w życiu społecznym osoby starszej. Pozytywne środowisko jak i przede wszystkim życzliwe relacje z drugim człowiekiem mogą znacznie przyczynić się do spokojnej starości.
Dbajmy o to, by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie tego ciekawego etapu życia.

 

baner unia