w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Wyrównywanie różnic między regionami III 2024

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych
na realizację Programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;
 7. Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

 1. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 176.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 35% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

 1. obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w współdzieli socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
 2. obszar D
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:

 • 144.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117.500 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351.500 zł dla autobusów;

Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

 • 75% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • 85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej
 1. obszar F – warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Druki do pobrania:

 1. pdfProgram wyrównywania różnic między regionami III118.48 KB
 2. pdfZasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G.115.48 KB
 3. pdfWniosek116.4 KB

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do dnia 05.02.2024 r.

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.

                                                                                              Małgorzata Woźnicka

                                                                                                 Dyrektor PCPR

 

baner unia