w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent księgowy.

pdfTreść ogłoszenia62.66 KB

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne47.2 KB

pdfInformacja o wynikach naboru48.34 KB

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 30 grudnia 2021 roku

 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 26 października 2021 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

 Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

§ 2

 Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników     i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

 

baner unia