w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Orzecznictwo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowe Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku wydaje orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób przed 16 rokiem życia) oraz orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia).

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu, a więc jest zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania

 

W celu wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacja medyczną.

Osoby, które starają się o przedłużenie ważności orzeczenia, mogą składać nowy wniosek nie wcześniej niż 30 dnia przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia.

 

Oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1). przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia  z powodu stanów chorobowych przekraczającego 12 miesięcy

2). Niezdolności do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo

3).znacznego zaburzenia funkcjonowania organizm, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem

 

Przy orzekaniu osób powyżej 16 roku życia Zespół ustala jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wnioski o wydanie legitymacji należy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Komunardów 10,  05-402 Otwock, pokój nr 5

 

Posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku odbywają się w Przychodni Specjalistycznej, ul. Batorego 44,  05-400 Otwock, pokój nr 1 i 2

 

Pobierz wnioski:

pdf Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

pdf  Zaświadczenie lekarskie (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

pdf  Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia)

pdf  Zaświadczenie lekarskie (dotyczy osób do 16 roku życia)

pdfWniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

pdfKlauzula informacyjna46.4 KB

pdfKlauzula informacyjna - LON46.82 KB


 

baner unia