w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest jednostką organizacyjną powiatu otwockiego.

Centrum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 z 2002r., poz. 1592/,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./,
  • uchwały nr 20/V/99 z dnia 2 marca 1999r. Rady Powiatu Otwockiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum określają przepisy:

  • ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm/,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94/,
  • ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm/,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm./.

Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w formie jednostki budżetowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014/ oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591/.

 

baner unia