w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Projekt Liderzy kooperacji

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

pdfOpis projektu

plakat Liderzy KooperacjiAKTpartnerzy 1

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTKA/PIELĘGNIARKA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku asystentki/pielęgniarki
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie minimum średnie lub wyższe medyczne kierunek pielęgniarstwo, aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie oferty.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku asystentka/pielęgniarka proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUNA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku opiekuna
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna) lub ukończenie szkoły w zawodzie opiekun medyczny albo opiekun w domu pomocy społecznej oraz 1 rok stażu pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie oferty.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku opiekun proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUNA - KIEROWNIKA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku opiekuna - kierownika
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna) lub ukończenie szkoły w zawodzie opiekun medyczny albo opiekun w domu pomocy społecznej oraz 3 lata stażu pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku opiekun - kierownik proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Otwock, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

baner unia