w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

• dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:

• karta zgłoszenia do Programu;
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
• zakres czynności w ramach usług asystenta;
• oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta;
• podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Istnieje możliwość samodzielnego wskazania asystenta (osoby, która nie jest członkiem rodziny tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).
W tym celu należy dołączyć oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta.
W przypadku usług asystenckich dla dzieci do 16 roku życia wymagana jest oświadczenie
o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Po 31 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
O uczestnictwie w Programie decydować będą kolejność zgłoszeń uczestników oraz ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Osoba do kontaktu: Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4

Pliki do pobrania:
docx1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202261.42 KB
docx2. Karta zgłoszenia do Programu34.6 KB
docx3. Zakres czynności w ramach usług asystenta24.84 KB
docx4. Oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta19.99 KB
docx5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202222.48 KB
docx6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.17.06 KB
docx7. Oświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.19.09 KB

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 30 grudnia 2021 roku

 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 26 października 2021 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

 Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

§ 2

 Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników     i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ogłasza nabór dla mieszkańców Powiatu Otwockiego do udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• 5 dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• 20 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum: Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
Nabór trwa od 17.05.2021r do 31.05.2021r. bądź do wyczerpania miejsc.

pdfRegulamin naboru i uczestnictwa156.75 KB

pdfKarta zgłoszenia105.23 KB

 

 

baner unia