w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje, iż w2019 roku będzie realizowało Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
W ramach Programu będziemy realizowali Moduł III – świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny i opiekunom dzieci oraz osób niepełnosprawnych możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
Udział w Programie jest bezpłatny.
Dla każdego uczestnika przewidujemy spotkania indywidualne i grupowe w wymiarze 120 godzin.
Do uczestnictwa w Programie zapraszamy:
1. Opiekunów lub rodziców dzieci do 16 roku życia, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają następujące wskazania:
1) konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
2) konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. Opiekunów lub członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” – Moduł III są proszone o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. 22 719 48 10. Osoba do kontaktu: Agnieszka Lech – Barszczewska tel. 22 719 48 10 wew. 4.

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje, że do dnia 30 marca 2019 r. trwa nabór wniosków na roczne stypendium dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby, pragnące dać serce, opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, prosimy o kontakt z PCPR w Otwocku ul. Komunardów 10, pokój nr 2, tel. 22 719 48 10 lub 12 wew. 5.

 

baner unia