w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2013 r. prowadziło grupę wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych.
Celem spotkań było umożliwienie uczestnikom zaprezentowania kompetencji opiekuńczych i wychowawczych na podstawie doświadczeń własnych, uświadomienie roli więzi w prawidłowym rozwoju emocjonalnym dziecka, rozpoznawanie problemów opiekuńczych i rodzicielskich oraz sposobów ich rozwiązywania, uświadomienie sobie własnych emocji oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, pokazanie sposobów poprawy własnego samopoczucia jego wpływu na pracę opiekuna zastępczego, wyrabianie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie umiejętności planowania nowych celów życiowych, pokazanie roli rodzica zastępczego w inicjowaniu kontaktów i odbudowywaniu więzi dziecka z rodzicami oraz pokazanie sposobów budowania własnej wartości dziecka.
Spotkania grupy wsparcia obejmowały osiem 2-godzinnych spotkań. Każde spotkanie poświęcone było innej tematyce.
W 2014 r. planowane jest utworzenie kolejnej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Rodziny zastępcze pełnią ważną rolę w systemie opieki na dzieckiem. Umieszczane są w nich dzieci, które czasowo lub trwale nie mogą wychowywać się w rodzinie.
Ważne jest, aby rodzina zastępcza była odpowiednio przygotowana do pełnienia swojej roli.
Ważne jest także, aby spełniała wymogi formalne określone w przepisach prawa tj. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzeniach wykonawczych.

Czytaj więcej...

Mediacje rodzinne .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje, iż poszerzyło spektrum swojej działalności o mediacje rodzinne.
Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów. Jest dobrowolna, a bezstronny i neutralny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Mediacje koncentrują się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu.

Czytaj więcej...

Placówka opiekuńczo – wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku.

Od dnia 1 października 2012 r. na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku. Jest to placówka typu socjalizacyjnego. Umieszczane są w niej dzieci, których rodzice czasowi bądź trwale nie są w stanie sprawować opieki nad nimi ze względu na różnorodne problemy wewnątrzrodzinne.
Placówka Domy dla Dzieci w Otwocku składa się z trzech Domów: przy ul. Myśliwskiej 2, przy ul. Cieszyńskiej 9 oraz przy ul. Prądzyńskiego 1.
W każdym Domu mieszka 14 dzieci, które wychowują się pod okiem wychowawców.
Warto tutaj wspomnieć, że Powiat Otwocki w całości sfinansował dwie inwestycje polegające na budowie Domów w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 i Prądzyńskiego 1.

Czytaj więcej...

 

baner unia