w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTKA/PIELĘGNIARKA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku asystentki/pielęgniarki
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie minimum średnie lub wyższe medyczne kierunek pielęgniarstwo, aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie oferty.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku asystentka/pielęgniarka proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUNA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku opiekuna
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna) lub ukończenie szkoły w zawodzie opiekun medyczny albo opiekun w domu pomocy społecznej oraz 1 rok stażu pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie oferty.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku opiekun proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUNA - KIEROWNIKA w DOMU DZIENNEGO POBYTU W OTWOCKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zatrudni 1 pracownika na stanowisku opiekuna - kierownika
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Wymiar etatu: 1,00 (pełny)

Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennego Pobytu w Otwocku, ul Mickiewicza 43/47

Wyksztalcenie: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna) lub ukończenie szkoły w zawodzie opiekun medyczny albo opiekun w domu pomocy społecznej oraz 3 lata stażu pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane pojęciem pracy na stanowisku opiekun - kierownik proszone są o telefoniczny kontakt z Dyrektorem za pośrednictwem sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 tel. (22) 7194810 lub 12 albo osobiste przybycie (wejście B) pok. 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Otwock, dnia 18 czerwca 2018 r.

„Policjant, który mi pomógł”

Można zgłosić policjanta do konkursu „Policjant, który mi pomógł" – wskażcie tych, którzy służą z sercem
Policjanci szczególnie zaangażowani w pomoc innym, pomagający i angażujący się w sprawy społeczne, dla których misją zawodową jest prawdziwa służba. Na takie właśnie kandydatury i zgłoszenia liczymy i zachęcamy do wyróżniania policjantów i zgłaszanie ich do XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł". Wśród nas, nie brakuje takich, którzy czynią dobro i pomagają potrzebującym w potrzebie, rozwiązują konflikty, udzielają porad, po prostu z sercem służą. Jednak to od Was – mieszkańców powiatu otwockiego, zależy aby można było ich społeczną misję pokazać i wyróżnić, postawić za wzór godny do naśladowania. Zgłaszając policjanta, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej : www.niebieskalinia.pl . Terminy zgłoszeń upływają 31 maja tego roku. Wskażcie tych, którzy są wyjątkowi wśród nas policjantów.
Z wyrazami szacunku
nadkom. Daniel Niezdropa

Nabór do Klubu Seniora w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 ogłasza nabór do Klubu Seniora w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

pdfTreść ogłoszenia95.07 KB

 

baner unia