w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pracownicy PCPR

Pracownicy PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Małgorzata Woźnicka

Kontakt: 22/788 40 44 

Sekretariat

Małgorzata Pawlikowska - referent

Kontakt: 22/788 40 44

Dział  pomocy środowiskowej:

Agnieszka Lech Barszczewska – specjalista

Anna Mucha – specjalista pracy socjalnej  

Monika Szablak – pracownik socjalny 

Dział osób niepełnosprawnych:

Anna Oręziak – specjalista 

Aldona Trzaskowska – specjalista 

Zespół Poradnictwa Rodzinnego:

Anna Popławska – Sikorska – psycholog

Ewa Wagner – psycholog 

Katarzyna Bober - psycholog

Agnieszka Kujawska – prawnik

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Małgorzata Woźnicka - przewodnicząca

Katarzyna Trzeciak – sekretarz

Halina Mlonka

Dział księgowości:

Monika Skwara – główna księgowa

Joanna Olszewska - z-ca głównej księgowej

Ewa Dziarmaga - Działyńska -  starszy specjalista 

Halina Sobczak – starszy specjalista 

Ewa Suliga – specjalista 

Kierowcy:

Waldemar Bernaciak

Zbigniew Gołębiewski

Mariusz Łysik

 

baner unia