w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny Samorząd - Moduł II

logo aktywny samorząd

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2019 roku mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2019 → do pobrania - moduł II lub w siedzibie Centrum.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ II:
od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. – dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – semestr letni roku akademickiego 2018/2019
od dnia 16 września 2019 r. dnia 10 października 2019 r.semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie !!!
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

 

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

 

baner unia