w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny Samorząd 2018

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2018 roku mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2018 → do pobrania - moduł II lub w siedzibie Centrum.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ II:
od dnia 05 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
od dnia 17 września 2018 r. dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

 

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

 

baner unia