w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Wstęp

DOFINANSOWANIA PFRON

 

Zadania powiatu określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być finansowane w części lub w całości następujące rodzaje zadań:

  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stanowisk stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Stosowne wnioski należy składać w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku  w godzinach 8 – 16, w pokoju nr 6.

W sprawie  szkolenia i przekwalifikowania osób  niepełnosprawnych prosimy o kontakt z  Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, ul. Górna 11.

 

baner unia