w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny Samorząd 2022

Plakat projektu - Aktywny Samorząd 2022.

Program „Aktywny Samorząd” w 2022 roku finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość dofinansowania Programu:

308 189 zł

Całkowity koszt realizacji Programu:

308 189 zł

Głównym celem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" jest zlikwidowanie lub w znacznym stopniu ograniczenie barier uniemożliwiających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Przyznane środki finansowe pozwolą beneficjentom na włączenie się do społeczeństwa informacyjnego, uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych. Uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” zwiększa również szansę beneficjentów programu na zatrudnienie
na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Wnioski można składać od 1 marca 2022 r. poprzez platformę SOW lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10.

PLAKAT aktywny samorzad 2022

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

Załącznik

do uchwały nr 16/2022

Zarządu PFRON

z dnia 8 lutego 2022 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

  1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku:
  2. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
    1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

-        Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

-        Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

-        Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

-        Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Czytaj więcej...

"Aktywny samorząd" - informacje o programie.

Informacje dla  wnioskodawców w module I

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Czytaj więcej...

 

baner unia