w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

„Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług ś

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nazwa projektu: „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”

Całkowita wartość zadania: 74 400,00 zł

Wartość finansowania: 74 400,00 zł


Finansowanie na w/w cel przyznane dla czterech Domów Pomocy Społecznej, w tym :
  1. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku – 19 800,00 zł
  2. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – 19 000,00 zł
  3. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku – 22 600,00 zł
  4. Dom Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku – 13 000,00 zł

 

baner unia