w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla uczestników projektu"Sprawni i Samodzielni oraz ich otoczenia ( Lublin -Kozłówka )

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla uczestników projektu oraz ich otoczenia (łącznie 150 osób)( Lublin -Kozłówka ) na rzecz projektu systemowego pt. ,,Sprawni i Samodzielni'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Ogłoszenie 99.89 Kb

 

baner unia