w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Wyrównywanie różnic między regionami III 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o możliwości składania    projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2021 roku:

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r:
  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w 2021 r nie może przekroczyć:
  1. w obszarze A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  2. w obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. w obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  4. w obszarze D – na likwidację barier transportowych do:
   1. 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
   3. 270.000,00 zł dla autobusów;
  5. w obszarze E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  6. w obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej..

     Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2021 do pobrania na stronie internetowej www.pcprotwock.pl – zakładka do pobrania lub ze strony www.pfron.org.pl.

   Wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

   Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczących obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.

 

                                                                                              Małgorzata Woźnicka

                                                                                                 Dyrektor PCPR

 

baner unia