w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Informacje o programie

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:
51 000,00 zł
Całkowity koszt realizacji Programu:
51 000,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym oraz podnoszenie ich kompetencji
w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
Program skierowany jest do 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, z czego:
a) 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
b) 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad osobami
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
W ramach przedmiotowej usługi wytchnieniowej przewidziane są:
• spotkania indywidualne z psychologiem - 3 godziny;
• warsztaty grupowe - 3 godziny;
• spotkania grupy wsparcia - 8 godzin;
• szkolenia ze specjalistą w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki -
3 godziny.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, do której należy dołączyć:
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• fakultatywnie Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji
medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum: Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
Nabór trwa od 29.07.2021r do 31.08.2021r. bądź do wyczerpania miejsc.

pdfRegulamin naboru i uczestnictwa w programie113.08 KB
pdfKarta Zgłoszeniowa53.02 KB
pdfKarta oceny stanu osoby niepełnosprawnej42.39 KB

 

baner unia