w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

Asystent osobisty 2022 - plakat

PLAKAT AOON 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

• dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:

• karta zgłoszenia do Programu;
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
• zakres czynności w ramach usług asystenta;
• oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta;
• podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Istnieje możliwość samodzielnego wskazania asystenta (osoby, która nie jest członkiem rodziny tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).
W tym celu należy dołączyć oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta.
W przypadku usług asystenckich dla dzieci do 16 roku życia wymagana jest oświadczenie
o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Po 31 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
O uczestnictwie w Programie decydować będą kolejność zgłoszeń uczestników oraz ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Osoba do kontaktu: Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4

Pliki do pobrania:
docx1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202261.42 KB
docx2. Karta zgłoszenia do Programu34.6 KB
docx3. Zakres czynności w ramach usług asystenta24.84 KB
docx4. Oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta19.99 KB
docx5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202222.48 KB
docx6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.17.06 KB
docx7. Oświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.19.09 KB

 

baner unia