w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktywny Samorząd 2020

"Aktywny samorząd" - treść programu .

Zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna państwa stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu. Działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach, m.in. na rynku pracy. Istotnym założeniem polityki społecznej jest dążenie do kompleksowego działania, którego podstawowym celem powinno być przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do aktywnego życia w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

Załącznik

do uchwały nr 3/2020

Zarządu PFRON

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

  1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:
  2. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
    1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

-        Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

-        Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

-        Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

-        Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

aktywny samorzad m1 2Informujemy, że od 1 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. PFRON umożliwił również składanie wniosków drogą elektroniczną. Wnioski można składać on-line w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – sow.pfron.org.pl

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu:

Czytaj więcej...

 

baner unia