Aktualności

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Rodziny zastępcze pełnią ważną rolę w systemie opieki na dzieckiem. Umieszczane są w nich dzieci, które czasowo lub trwale nie mogą wychowywać się w rodzinie.
Ważne jest, aby rodzina zastępcza była odpowiednio przygotowana do pełnienia swojej roli.
Ważne jest także, aby spełniała wymogi formalne określone w przepisach prawa tj. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzeniach wykonawczych.

Bycie rodziną zastępczą to przejęcie odpowiedzialności za powierzone dziecko. To stała praca nad sobą, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji. To także wymiar czysto ludzki, empatyczny.
Na sukcesy trzeba czasem długo czekać. Dlatego tak ważna jest cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość, zaangażowanie.
Rodzina zastępcza powinna dać dziecku możliwość rozwoju dostosowanego do jego indywidualnych możliwości, odbudowania i podtrzymania więzi z rodziną, odbudowania tożsamości, przyswajania norm i zachowań społecznie przyjętych, wyrażania uczuć.
Rodzina zastępcza to także dom, pełen ciepła, wzajemnego szacunku, w którym każdy ma swoje ważne miejsce.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Otwockiego.
Oznacza to, że organizuje i prowadzi szkolenia dla osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Kwalifikując osobę/ rodzinę do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność.
Dlatego ważne jest, aby proces kwalifikacji przebiegał w określonych standardach.
Takie standardy określone zostały w przyjętej na podstawia zarządzenia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Procedurze kwalifikacyjnej dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, która składa się z trzech etapów: kwalifikacji wstępnej, szkolenia oraz kwalifikacji ostatecznej
Wszystkie osoby, którym idea rodzicielstwa zastępczego nie jest obca proszone są o kontakt z Panią Ewą Wagner tel. 22 719 48 10, 719 48 12, 788 40 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.