Aktualności

Placówka opiekuńczo – wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku.

Od dnia 1 października 2012 r. na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku. Jest to placówka typu socjalizacyjnego. Umieszczane są w niej dzieci, których rodzice czasowi bądź trwale nie są w stanie sprawować opieki nad nimi ze względu na różnorodne problemy wewnątrzrodzinne.
Placówka Domy dla Dzieci w Otwocku składa się z trzech Domów: przy ul. Myśliwskiej 2, przy ul. Cieszyńskiej 9 oraz przy ul. Prądzyńskiego 1.
W każdym Domu mieszka 14 dzieci, które wychowują się pod okiem wychowawców.
Warto tutaj wspomnieć, że Powiat Otwocki w całości sfinansował dwie inwestycje polegające na budowie Domów w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 i Prądzyńskiego 1.

Prowadzenie takich ogromnych inwestycji to nie lada wyzwanie. Podjęła się tego Pani Małgorzata Woźnicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Domów dla Dzieci w Otwocku.
Koncepcja zmiany formuły działania placówki Domy dla Dzieci w Otwocku, przyjęta przez radnych Powiatu Otwockiego, jest pierwszą tego typu zmianą na terenie województwa mazowieckiego.
Dotychczasowe 30-osobowe Domy Dziecka z kadrą nie tylko pedagogiczną, lecz także pracownikami administracyjnymi i obsługi zostały zastąpione Domami dla 14 dzieci. W takiej „domowej" atmosferze wszyscy, dzieci i wychowawcy, dbają o dobro wspólne. I jak w każdym domu mają konkretne obowiązki do wykonania. Trzeba posprzątać, zrobić pranie, uprasować ubrania, przyrządzić posiłek, odrobić lekcje, zaplanował następny dzień itp.
Nasze Domy dla Dzieci są ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, zwłaszcza tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi.
To od zaangażowania i profesjonalizmu kadry oraz chęci pracy nad samym sobą w przezwyciężaniu własnych przyzwyczajeń i ograniczeń upatrujemy sedna sukcesu.