w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Osób Starszych.

Zaniedbanie, wykorzystywanie oraz przemoc wobec osób starszych to niestety zjawisko wciąż obecne, któremu musimy aktywnie przeciwdziałać. Od 2006 roku, z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych, 15 czerwca obchodzimy Dzień Praw Osób Starszych. To szczególna okazja, by zwrócić uwagę na sytuację seniorów i wyjść naprzeciw ich potrzebom.

Według danych ONZ około 4-6% osób starszych doświadczyło maltretowania w swoim domu. Znęcanie się nad osobami starszymi może prowadzić do poważnych fizycznych i psychicznych konsekwencji o charakterze długoterminowym. Przewiduje się, że liczba osób starszych doświadczających przemocy i nadużyć będzie wzrastać, wraz z procesem starzenia się społeczeństw –liczba osób 60+ na świecie zwiększy się ponad dwukrotnie z 542 mln w 1995 r. do 1,2 miliarda w 2025 r. ( cyt.: rpo.gov.pl )
Przemoc wobec osób starszych przyjmuje rozmaite formy – przemocy fizycznej, psychicznej, finansowej, seksualnej, jak również zaniedbania, którego skutkiem mogą być niedożywienie, nieleczone problemy medyczne czy depresja. Opuszczenie to najcięższa choroba osoby starszej, a również największa niesprawiedliwość, jakiej może ona doznać. Osoby, które nam pomagały rosnąć i rozwijać się, nie mogą zostać opuszczeni, kiedy potrzebują naszej pomocy. Wzrost średniej długości życia, w połączeniu ze spadkiem narodzin pociąga za sobą zmiany, które stanowią ogromne wyzwanie dla większości krajów Europy Zachodniej, w tym także Polski. Obecnie w Polsce osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią ok. 14% polskiego społeczeństwa, a według prognoz GUS do 2030 roku liczba ta ulegnie podwojeniu. Rosnąca liczba osób starszych to wyzwanie nie tylko w indywidualnym wymiarze każdego z nas, ale też dotyczy całości procesów zachodzących w społeczeństwie.
Światowy Dzień Praw Osób Starszych, to doskonała okazja do propagowania wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Seniorów prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz wparcie w sytuacjach kryzysowych. Wdrażając programy współfinansowane z Unii Europejskiej tworzymy miejsca przyjazne Seniorom np. Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych, Klub Seniora czy Teleopieka. Widzimy jak ważny jest sam kontakt z osobą starszą. Wspieranie w czynnościach codziennych czy pomoc w drobnych sprawach często jest nieoceniona i korzystnie wpływa na funkcjonowanie w życiu społecznym osoby starszej. Pozytywne środowisko jak i przede wszystkim życzliwe relacje z drugim człowiekiem mogą znacznie przyczynić się do spokojnej starości.
Dbajmy o to, by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie tego ciekawego etapu życia.

 

baner unia